Hallands Matgille erbjuder kostnadsfria insatser för livsmedelsförädlande

företag som vill växa och utvecklas. Utifrån företagens behov har vi tagit

fram tre övergripande insatser och tre direkta insatser - och alla

genomsyras av hållbarhet.

Halländsk skanning

För vem? Halländsk Skanning passar företag som behöver en injektion av nytänk och nya idéer.


Hur går det till? Tillsammans med en affärsutvecklare genomför ni en genomlysning av företaget. Med hjälp av det välkända verktyget Business Model Canvas identifierar ni vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas för att ta verksamheten till nya höjder. Genomlysningen resulterar i en handlingsplan med både enkla och avancerade nycklar som successivt tar er närmare ert mål. Affärsutvecklaren finns givetvis med under hela implementeringen.

halländsk inkubator

För vem? Halländsk Inkubator passar relativt nystartade företag som vill utvecklas och växa hållbart.


Hur går det till? Ni matchas ihop med en dedikerad affärsutvecklare, som under sex månader jobbar tätt tillsammans med er utifrån företagets behov. Resultatet blir en långsiktig, hållbar och genomförbar tillväxtstrategi. Förutom coachning kommer affärsutvecklaren även hjälpa er att hitta rätt kompetens, nätverk och samarbeten inom era prioriterade områden. Allt för att ni ska få de bästa förutsättningarna att lyckas med er tillväxtresa.

halländsk katalysator

För vem? Halländsk Katalysator passar redan etablerade företag som vill ta nästa steg och ge liv åt idéer som annars inte hinns med.


Hur går det till? Efter en kartläggning av företagets utgångsläge och behov, ringar vi tillsammans in de prioriteringsområden vi ser som möjliga spin-offer i verksamheten. Därefter innoverar, prioriterar och realiserar vi er affär tillsammans med specialister och samarbetspartners. Ni får också träffa en affärsutvecklare som erbjuder hjälp inom allt från testbäddar till carve-outs. Under sex månader håller vi ihop processen åt er – allt ni behöver är viljan att förändra.


halländsk hållbarhet

Hållbarhet är grunden i allt Hallands Matgille gör. Med hållbarhet som verktyg skapar vi tillsammans nya idéer, utveckling och innovationer kring halländsk mat – det tjänar både vi och planeten på.


halländsk matkultur

Vi vill att halländsk mat ska vara det självklara förstahandsvalet på tallriken. Därför jobbar vi aktivt mot såväl konsumenter som offentlig sektor, dagligvaruhandel och restauranger.

HALLÄNDSK INSPIRATION

Cirka fyra gånger per år bjuder vi in till inspirationsträffar. Varje träff behandlar intressanta ämnen såsom trendspaning, smaksensorik, innovation, digitalisering, sociala medier med mera.

halländskt samarbete

Vi arbetar för att främja samverkan, koppla ihop företag med varandra och bilda fungerande nätverk utifrån företagens behov. Med hjälp av oss kan ni hitta era framtida samarbeten och lösningar!