Hallands Matgille är ett 3-årigt EU-projekt vars syfte är att stärka livsmedelssektorn i Halland genom ett

förbättrat nyttjande av regionens resurser. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Hallands Matgille kommer erbjuda kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av insatser till små och medelstora livsmedelsförädlande företag i Halland.

Fakta

Syfte

Utveckla en hållbar livsmedelssektor i Halland med fokus på de livsmedelsförädlande företagen.

Målgrupp

Befintliga små och medelstora livsmedelsförädlande företag.

Målsättning

Öka tillväxten av hållbara företag inom livsmedelssektorn.

Geografiskt område

Hallands län

Tidsram

Januari 2018 till december 2020

Projektägare

Signerat Halland

Budget

15 miljoner kronor för hela perioden.

40 %, från Europeiska regionala

utvecklingsfonden och 60 % av Region Halland.