Tillsammans förädlar vi

SVERIGES MEST

LEVANDE MATLÄN

Vad ska projektet bidra med?

Hallands Matgille ska stärka de befintliga livsmedelsförädlande företagen i Halland. Målet är att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga och hållbara med hjälp av ett starkt näringslivsdrivet kluster. Inom klustret kommer samarbete främjas, utveckling stå i fokus, nya innovationer skapas och kunskap av den halländska maten spridas. Inspiration, hållbarhet, utveckling och innovation är ledorden för Hallands Matgille.